Anders Tveit


APARTE VÅRFEST 23

Anders Tveit (f. 1977) arbeider hovedsakelig med elektroakustisk komposisjon, improvisasjon og lydinstallasjoner. Hvor bruken av egenutviklet programvare for sanntid-prosessering og spatiell lyd har en sentral rolle i det musikalske utrykket.

“I mine arbeider er jeg kontinuerlig opptatt av å jobbe med nye innfallsvinkler til det å benytte seg av ny-teknologi, både i komposisjonsprosessen og i fremføringen. Noe som for meg, skaper en helhetstenkning rundt arbeidet og det kunsteriske resultatet. Dette innebærer ofte at jeg gjerne jobber på en slik måte at skillene mellom utvikler, utøver og komponist er utvisket, noe jeg finner interessant, utfordrende og spennende.”

anderstveit.com